Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Regulamin forum
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 232
Rejestracja: 10 września 2016
Reputacja: 105
Reputacja postu: 
12
Napiwki za post: 0.0002 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: xbladexx » piątek, 13 kwietnia 2018, 02:00

Dlaczego nie powinno się płacić PCC ale dochodowy trzeba (chodź może niekoniecznie od praw majątkowych).

zgodnie z wyrokiem sądu NSA:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C8296DC8B9
3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że kwestią sporną w sprawie niniejszej jest to czy Minister Finansów na tle stanu faktycznego przedstawionego przez skarżącego we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej prawidłowo stwierdził, że bitcoin podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym, że stanowi on prawo majątkowe – prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem i charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami: zbywalnością (może być przedmiotem obrotu) i posiadaniem określonej wartości majątkowej.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd administracyjny pierwszej instancji uznał, że nie ma racji skarżący wskazując, iż ze względu na sporny charakter bitcon’ów wymykają się one z kwalifikacji prawnej, w tym do celów podatkowych (luka w prawie) oraz uznając, że efekty i rezultaty transakcji mających za przedmiot bitcoin’y są obojętne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na treść art. 217 Konstytucji RP. Zdaniem Sądu skoro kategorii dochodów w postaci bitcoin’ów nie wyłączono z opodatkowania, a przepis art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. jest zgodny z zasadą powszechności opodatkowania, dochody uzyskiwane z bitcoin’ów mogą, co do zasady, stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym.
Czytamy, że argumentacja podatnika jest wadliwa, bo o ile nie ma ustawy czym jest kryptowaluta to jednak w ustawie jest zapis, że KAŻDY DOCHÓD powinien być opodatkowany.
Art. 9. 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów
wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano
poboru podatku.
więc argument
Art. 217.

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
jest obalony, bo podatek dochodowy musi zostać nałożony, a kryptowaluty nie maja zwolnienia, a to jest bardzo ważne.
Sąd wykazał, że opodatkujemy go w skali ogólnej, bo bitcoin nie jest uregulowany.

Idziemy teraz tym samym tokiem rozumowania w przypadku PCC.
W przypadku PCC nie ma powszechności ustawa ma ZAMKNIĘTĄ listę z czego płacimy podatek.
Czyli jest odwrotnie niż w przypadku podatku dochodowego.
Wg ministra znów kryptowaluty to prawa majątkowe.
Tym niemniej status kryptowaluty jako prawa majątkowego nie został nigdzie potwierdzony w żadnej ustawie.
Kodeks cywilny też wprost nie mówi co to jest prawo majątkowe.
Poszukajcie nic nie ma wprost.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0093Lj.pdf

Są tylko różne opinie i analizy jak ta poniżej w naszym przypadku:
Podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe związany jest z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu prawa cywilnego, polegająca na możliwości postępowania w określony sposób. Uprawnienie to przyznane jest przez normę prawną i służy ochronie interesów tego podmiotu. Uprawnieniu temu odpowiadają określone obowiązki innych podmiotów, których uprawniony podmiot może dochodzić przed odpowiednim organem państwowym.
http://lexvin.pl/prawo-lexvin/3248/Praw ... emajatkowe

Gdyby w przypadku bitcoina gdyby wszyscy ludzie wyłączyli komputery to przestałby istnieć, gdyby w przypadku ataku 51% zostały zmienione ilości na moim koncie nikt nie pomoże, NIE MOŻNA DOCHODZIĆ przywrócenia sieci kryptowalut po wyłączeniu lub awarii, nie można też żądać przywrócenia stanu konta.Niczego z tych rzeczy przed polskimi organami sądowymi nie możemy żądać. Dlatego Bitcoin nie jest prawem majątkowym. BTC jest przedmiotem obrotu ale niczyim prawem majątkowym, bo żadne prawo w Polsce go nie chroni. Czy ktoś zna prawo które zabrania ataku 51% czy wyłączania komputerów aby bitcoin istniał ?

Minister Finansów ma inne zdanie uznaje go jednak za prawo majątkowe i podciąga go na siłę pod obowiązek płacenia PCC z artykółu:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0093Lj.pdf
4. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5,
jeżeli ich przedmiotem są:
©Kancelaria Sejmu s. 3/19
2017-06-22
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa
majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą,
w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uznanie kryptowalut za prawo majątkowe wprowadza dodatkowy obowiązek podatkowy na podatnika i jest dla niego nie korzystne. Zatem skoro mamy nieuregulowany i ciężki do określenia status kryptowalut w Polsce.
Dodatkowo nie można na postawie ustaw lub aktów prawnych określić czym one są - brak definicji.
Podpierając się artykułem konstytucji:
Art. 217.
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
i wspomagając się przepisami o ordynacji podatkowej:
https://www.finanse.mf.gov.pl/documents ... +tekst.pdf
Art. 2a.2) Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.
Należy stwierdzić, że wątpliwość prawna co do statusu bitcoina/kryptowalut powinna być rozstrzygnięta na korzyść podatnika. Kryptowaluty nie znajdują się na liście objętej podatkiem PCC, zatem podatnik nie ma obowiązku płacenia PCC moim zdaniem.
Gdyby MF chciał tego podatku to musiałby zdefiniować kryptowaluty oraz dodać je do listy objętej płaceniem tego podatku.

Dodano po 49 minutach 28 sekundach:
W przypadku podatku dochodowego, gdy udowodnimy, że bitcoin to nie prawo majątkowe ale bliżej nieokreślony przedmiot obrotu rynkowego(jak np informacja,środek płatniczy) ze sprzedaży którego możemy czerpać dochody.
Wpadniemy tutaj w progi 18%/32% ale sposób liczenia dochodu już trzeba wybrać korzystny dla podatnika.
Ze rozliczamy się rocznie logicznym będzie suma przychodów - suma kosztów.
Jeśli wymiana krypto-krypto nie generuje dochodu to ją pomijamy.

Kwestia sporna czy dla celów opodatkowania bitcoina uda nam się przekonać sąd, że to nie prawo majątkowe miejmy nadzieje ze się uda.
Tylko co by było dla nas najkorzystniejsze tutaj ?

PS: To jest moja opinia - opinie znajdowane na necie są beznadziejne "wydaje mi sie itp... , bo tak..."
Jak coś to zawsze możemy to przeredagować co napisałem orłem z polskiego nie byłem wiec wybaczcie błędy stylistyczne.
Ostatnio zmieniony czwartek, 10 maja 2018, 10:22 przez xbladexx, łącznie zmieniany 1 raz.

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 9 kwietnia 2018
Reputacja: 245
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Mosteque » piątek, 13 kwietnia 2018, 08:02

xbladexx pisze: 4. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5,
jeżeli ich przedmiotem są:
©Kancelaria Sejmu s. 3/19
2017-06-22
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa
majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą,
w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnopra

Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego mamy się rozliczać z giełd zagranicznych? Niech mi udowodnią, że ten, kto kupił ode mnie na Bittrexie alty jest Polakiem mieszkającym w Polsce. To raz. A dwa, ja sam nie jestem w stanie tego sprawdzić, więc dlaczego mam płacić od tego podatek, skoro większe prawdopodobieństwo jest, że wcale nie muszę?

Jeśli była już na to odpowiedź, a pewnie była, to przepraszam.Edit: aha, ale to się tyczy tylko PCC, tak? Bo ja się pytam o krypto-krypto...

Początkujący
Posty: 125
Rejestracja: 9 lutego 2018
Reputacja: 41
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: rolph » piątek, 13 kwietnia 2018, 08:48

@Mosteque, i tu właśnie pojawia się podstawowy problem: jeżeli będziesz miał "zatarg" z US odnośnie PCC to niestety ale to TY musisz udowodnić, że ktoś, kto kupił od Ciebie nie jest Polakiem lub nie przebywa na terenie RP...
Niestety ale tak to wygląda w praktyce.
Jeżeli chodzi o krypto-krypto to jest możliwość nie brania pod uwagę wszystkich transakcji, których wartość nie przekroczyła 2280 zł w 2017...

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 9 kwietnia 2018
Reputacja: 245
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Mosteque » piątek, 13 kwietnia 2018, 08:54

Tak, ten zapis, a do tego podniesienie do 6k na 2018 rok, może trochę ratować dupę. Pytanie: czy oni to przegapili, czy to podniesienie na 2018 jest zrobione specjalnie pod kogoś?

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 232
Rejestracja: 10 września 2016
Reputacja: 105
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: xbladexx » piątek, 13 kwietnia 2018, 08:54

Mosteque pisze: Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego mamy się rozliczać z giełd zagranicznych?
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0093Lj.pdf
Art. 70. § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili
otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili
przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.
§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania
przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest
składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie
składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
Tak polskie prawo stanowi, że jesli są watpliwosci gdzie jest zawarta umowa to:
albo oferta jest
składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie
składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
US będzie zakładał że są watpliwości gdzie była "podpisana" umowa i uzna że mialo to miejsce w miejscu twojego zamieszkania. Musisz udowodnić ze byłes w Niemczech wtedy np.

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 9 kwietnia 2018
Reputacja: 245
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Mosteque » piątek, 13 kwietnia 2018, 08:56

No nie byłem...
Giełda, na której odbyła się transakcja, bez jakiegokolwiek wpływu z mojej strony, kiedy i czy w ogóle mogła zajść, była za granicą.

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 232
Rejestracja: 10 września 2016
Reputacja: 105
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: xbladexx » piątek, 13 kwietnia 2018, 09:03

Mosteque pisze: No nie byłem...
Giełda, na której odbyła się transakcja, bez jakiegokolwiek wpływu z mojej strony, kiedy i czy w ogóle mogła zajść, była za granicą.
Art. 74. § 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy
nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron
na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy
pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania
określonych skutków czynności prawnej.
§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo
elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub
z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda
tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest
uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.
§ 3. Jeżeli forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna jest zastrzeżona dla
oświadczenia jednej ze stron, w razie jej niezachowania dowód z zeznań świadków
©Kancelaria Sejmu s. 19/220
14.03.2018

lub z przesłuchania stron na fakt dokonania tej czynności jest dopuszczalny także na
żądanie drugiej strony.
§ 4. Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo
elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności
prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.

zawsze możesz kłócić się że to nie ty a umowa nie była zawarta w odpowiedni sposób bez podpisu itp.
Ty w sądzie mówisz że nie byleś a ciekawe czy przyjedzie ktoś z binance potwierdzić że to ty ?

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 9 kwietnia 2018
Reputacja: 245
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Mosteque » piątek, 13 kwietnia 2018, 09:16

Dobre, dobre...

Początkujący
Posty: 107
Rejestracja: 31 marca 2018
Reputacja: 30
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Greg0101 » piątek, 13 kwietnia 2018, 10:18

xbladexx pisze:
Art. 70. § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili
otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili
przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.
§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania
przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest
składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie
składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
Tak polskie prawo stanowi, że jesli są watpliwosci gdzie jest zawarta umowa to:
albo oferta jest
składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie
składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
US będzie zakładał że są watpliwości gdzie była "podpisana" umowa i uzna że mialo to miejsce w miejscu twojego zamieszkania. Musisz udowodnić ze byłes w Niemczech wtedy np.
Liczy się miejsce, w którym doszło do zawarcia umowy a nie do samego wystawienia oferty. Jeśli byliśmy stroną "maker" to decyduje miejsce zawarcia umowy przez "takera". Handlując na zagranicznej giełdzie raczej trafimy na obcokrajowca więc trudno z góry zakładać, że miejsce podpisania umowy było w Polsce. Potwierdzają to różne interpretacje prawne gdzie np w przypadku umów zawieranych po dłuższych negocjacjach liczy się miejsce i moment złożenia ostatniego podpisu pod umową i nie ważne, że inne podpisy zostały złożone w Polsce.

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 9 kwietnia 2018
Reputacja: 245
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Mosteque » piątek, 13 kwietnia 2018, 11:53

A jak się ma do "trudno z góry zakładać..." fakt, że wątpliwości mają być rozpatrywane na korzyść podatnika?
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly ... tnika.html

Czy to nie jest przymus. "No dobra, nie da się tego ustalić, więc MUSIMY założyć, że obowiązek podatkowy nie wystąpił"?

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 232
Rejestracja: 10 września 2016
Reputacja: 105
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: xbladexx » piątek, 13 kwietnia 2018, 12:02

http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe ... kodzi.html

WAŻNE:
bo do tej pory urzędy nie wymagały PCC !
Więc kierujesz się dotychczasową praktyką nie rozliczania PCC lub krypto/krypto.


która nie była do tej pory podważana
PODATKOWE ZAWIŁOŚCI
Zdaniem NSA przemawia za tym również sytuacja, w której podatnik, dokonując samoobliczenia podatku, w tym także stosując zwolnienie, kierował się aktualną w tym czasie praktyką fiskusa oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.
„Skarżący mógł zatem oczekiwać, że taka sama interpretacja zostanie przyjęta również w jego sprawie" – zauważył w pisemnym uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Wojciech Stachurski.

Gotowość sądu do stosowania klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika docenia Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika, zwłaszcza gdy nie jest to nadal powszechne, także w sądach. W jego ocenie słuszne jest zwłaszcza wskazanie, że to, czy istnieją wątpliwości, powinno być zobiektywizowane np. przez odwołanie się do praktyki interpretacyjnej i orzecznictwa, którego rozbieżności mogą dezorientować podatników.

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 9 kwietnia 2018
Reputacja: 245
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Mosteque » piątek, 13 kwietnia 2018, 13:08

Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika.

Wiecie może, czy problem PCC i krypto-krypto został zgłoszony do tej fundacji?

Weteran
Posty: 1179
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 507
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: kajetan » czwartek, 19 kwietnia 2018, 18:53

xbladexx pisze:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0093Lj.pdf
§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania
przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest
składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie
składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
Ok, to faktycznie jest solidna postawa prawna. A dlaczego wobec tego grający na zagranicznych giełdach akcji oraz Forex muszą składać deklaracje PIT/ZG ("Rozliczenie zarobków zagranicznych"), pomimo że też przecież składają oferty w postaci elektronicznej więc zgodnie z tym przepisem mieli dochody tylko w Polsce?

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 495
Rejestracja: 18 lutego 2018
Reputacja: 51
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Zagłoba » czwartek, 19 kwietnia 2018, 18:59

@kajetan, ten przepis w całości chyba dotyczy "W razie wątpliwości ", więc jeżeli ktoś ma zawartą umowę gdzie nie ma tej wątpliwości, to może być miejscem jej wykonywania inny kraj.

Ciekawe tylko jak mają się do tego regulaminy giełd krypto.
Może możnaby się podpiąć pod taki regulamin, jeżeli byłoby tam napisane, że umowę zawiera się np. na Seszelach.

Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 16 kwietnia 2018
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: I came back » czwartek, 19 kwietnia 2018, 19:43

stawiam prywatna teze ze z tym calym pcc i ogolnie opdkowaniem krypto stoi lobby watykanskie boja sie ze nie benda im na tace wrzuca zauwazcie ze takie precedensy dzieje sie glownie w krajach mocniej katolickich lub tam gdzie jezuici dzialaja przez swa agende NIE JA NIE TROLUJE TERAZ poprostu stawia taka hipoteze ze tak moze byc tak mi sie wydaje skladajac wszytko do kupy nie musicie mnie wyzywac i minusowac powiecie co o tym myslita ludziska pozdro

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 232
Rejestracja: 10 września 2016
Reputacja: 105
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: xbladexx » piątek, 20 kwietnia 2018, 02:10

Zagłoba pisze: "W razie wątpliwości "
czy masz spisana umowę sprzedaży z data i miejcem aby wątpliwości nie było...
Więc tak ty nie masz wątpliwości że to bylo w USA, za to US ma wątpliwosci zatem domniewa ze to było w Polsce. Jak chcesz udowodnić ze było inaczej pokaż umowę aby rozwiać wątpliwości.

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 9 kwietnia 2018
Reputacja: 245
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Mosteque » piątek, 20 kwietnia 2018, 09:14

@xbladexx, Nie mogę teraz znaleźć, ale w którymś temacie napisałeś, że stosowanie art. 21 (brak opodatkowania do kwoty 2280) jest niebezpieczne, bo wtedy uznajemy, że krypto to prawa majątkowe.

Przecież jak się rozliczamy z transakcji krypto-krypto, jak na razie nam każą, to wtedy już to "uznajemy" i dlatego można ten art. zastosować.

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 232
Rejestracja: 10 września 2016
Reputacja: 105
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: xbladexx » piątek, 20 kwietnia 2018, 12:01

Mosteque pisze: że stosowanie art. 21 (brak opodatkowania do kwoty 2280) jest niebezpieczne, bo wtedy uznajemy, że krypto to prawa majątkowe.
32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2.280 zł;
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno ... 2,2,0.html

Czy posiadasz umowe wymiany ? tu jest pierwszy problem no i uznajesz że kryptowaluty to prawo majątkowe.
Czyli tez musisz płacić PCC od tej umowy na której podstawie wnioskujesz ze masz zwolnienie.
Na dzien dobry pani Cię może poprosić o umowę lub o druczek PCC od niej.
Mosteque pisze: Przecież jak się rozliczamy z transakcji krypto-krypto, jak na razie nam każą, to wtedy już to "uznajemy" i dlatego można ten art. zastosować.
Nie koniecznie bo:
a) możesz nie uznawać kryptowalut jako prawa mjątkowe i udowodnić to w sądzie bo np:
- prawo polskie nie daje Ci wyłaczności na rozpoządzanie "twoimmi" bitcoinami
- jeśli ktoś zgadnie twój klucz prywatny lub zostawisz go sobie na biórku i ktoś z niego skorzysta nie można mówić o kradzieży ponieważ NIKT NIE NADAL Ci prawa własności danego bitcoina.
- nie masz prawa wyłazności na używanie określonego ciągu znaków zwanego kluczem prywatnym
(znaki towarowe się np zastrzega tu czegoś takiego nie ma - nie masz żadnej wyłączności)
- używając bitcoina korzystasz z oprogramowania open source oraz bierzesz dobrowolnie udział w sieci bitcoin
- polskie prawo nie reguluje bitcoina i jego obrotu i jego nie definiuje zatem w obiegu prawnym nie nadane mu są żadne prawa i obowiązki
- "swoimi" środkami nie możesz dowolnie dysponować bo sieć może odrzucić twoje rządanie przesłania bo np dałes za mała opłatę za transfer,
- sieć może po jakimś czasie odrzucić twoją transakcję
- polskie prawo nie chroni Cie jako posiadacza bitcoin w żaden sposób oraz nie identyfikuje twoich jednostek z tobą (nie masz do nich żadnych praw) jeśli ktoś zgadnie twój klucz prywatny a to się zdarza to jak można mówić o kradzieży skoro jej nie było. Skoro nie było kradzieży to bitcoiny NIGDY nie były twoje.

Kod: Zaznacz cały

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów
wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano
poboru podatku.
w przypadku wymiany krypto krypto brak korzyści majątkowych, dochód następuje w momencie wymiany jednostek obrotu na środki płatnicze PLN/USD.

b) możesz rozliczać kryptowaluty ale w celu udowodnieni,a że nie powstał u Ciebie dochód na zasadach ogólnych czyli obowiązek podatkowy wymieniając jednostki 10 ETH na 1 BTC otrzymałeś jednostki rozliczeniowe o tej samej wartości - brak dochodu.
Ale w przyszłości chcesz pokazać sprzedając 1 BTC, że kosztowało cię to 10 ETH kupionych za 1000pln.

Jeśli zagrasz na zwolnienie z wymiany krypto/krypto 6000pln to uznajesz je za prawo majątkowe co potem odcina Cie w sądzie od kłótni, że nie płaciłeś PCC bo to nie prawo majątkowe. Lub nie płaciłeś dochodowego od krypto-krypto bo to tez nie wymiana praw majątkowych.

Weteran
Posty: 1348
Rejestracja: 17 listopada 2017
Reputacja: 201
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: japu » piątek, 20 kwietnia 2018, 12:11

xbladexx pisze: Jeśli zagrasz na zwolnienie z wymiany krypto/krypto 6000pln to uznajesz je za prawo majątkowe co potem odcina Cie w sądzie od kłótni, że nie płaciłeś PCC bo to nie prawo majątkowe. Lub nie płaciłeś dochodowego od krypto-krypto bo to tez nie wymiana praw majątkowych.
Ale co za problem uznawac krypto za prawa majatkowe na gruncie PIT natomiast nie uznawac na gruncie ustawy PCC :)

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 495
Rejestracja: 18 lutego 2018
Reputacja: 51
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Dlaczego nie płacić PCC / uzasadnienie + paragrafy/artykuły.

Postautor: Zagłoba » piątek, 20 kwietnia 2018, 12:25

xbladexx pisze:
Czy posiadasz umowe wymiany ? tu jest pierwszy problem

Oczywiście, że posiadasz umowę wymiany, bo właśnie od niej płacisz podatek.
Gdyby nie było umowy, to by nie było wymiany, bo tylko na podstawie umowy dostajesz inne krypto w zamian za swoje.

Wróć do „Kwestie prawne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość