[UDZIAŁY] oferty ASIC 400GH dyskusja i sprawy techniczne

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6470
Rejestracja: 15 czerwca 2011
Reputacja: 635
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

[UDZIAŁY] oferty ASIC 400GH dyskusja i sprawy techniczne

Postautor: l3sny » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:24

Aktualności

07\05\2014

https://forum.bitcoin.pl/glosowanie-w-s ... 14753.html

04\05\2014

Z przyczyn wzrostu trudności wypłaty będą się odbywać co 10 dni. Następna wypłata 08 maja.

07\01\2014

Adresy NMC. Ich zbieranie idzie powoli dlatego przyjęto następujące rozwiązanie techniczne: należy je podać do 14/01/2013 po tym terminie Ci ktorzy nie zglosili beda mieli przewalutowane na BTC po aktualnym kursie z dnia 15\01\2014 btc-e.com, przy czym zostanie pobrana prowizja 5% przeznaczona na prad kopalni / pizze dla admina / patche do daemonow (wybierzesz wedle woli). Niestety to chyba jedyny sposób.

11\12\2013

Wszystkie moduły pracują normalnie oprócz jednego, który pracuje w 75%, co w zasadzie przekreśla sens odesłania na RMA.
Trwa zbieranie adresów NMC do wypłat zgodnie z wynikami głosowania.
prosze przesylac do mnie na PM albo do lenny'ego

stan konta: 720.7353NMC o wartosci 5.5857 BTC

Brak adresów:
jaro 87
pitgar
pm7
kukur
Nessar
LordOsa
Technologika
wiewiór81
rev86
inmarstat
DavidPL
JeremyBotwin
liscypis
neomm
slaine
GKucmierz
slimak
jeta
Marcin
joe
joko
Libertylust
maciejka
murlander
pr0myk
pynk
SPGM1903
nuke
Thoorne
ikari80
Er!
expero
domator
radez9
bobi
antekh
Szotan
luke
coinn
K-mind
driver
bruce

Wypłaty BTC są w poniedziałki.
O szczegółach można poczytać pod linkami w moim podpisie.


17\11\2013
Oczekujemy na przesyłke z 7 modułami do kopalni o mocy 945GH
Zakup modułów w cenie 3.616BTC\moduł zaoferowanych przez KnC razem z kosztami wysyłki był sfinansowany przez użytkowników bruce, hanti, radez i turturek, którzy początkowo mieli zamiar kupić je dla siebie i podłączyć do kopalni. Na wskutek głosów niektórych udziałowców wyrażających dezaprobate zostało zarządzone głosowanie celem ustalenia liczby przeciwników dla nowych modułów. Głosowanie zostało rozstrzygnięte na korzyść opcji ZA podłączeniem noewych modułów do zasobów kopalni i zwiększenia mocy obliczeniowej.

Tytułem wyrównania urobku koparki nr 4, której przestój trwał około 2 tygodni z winy KnC na okres 2 miesięcy zwiększono o 33% liczbę udziałow jej udziałowców po przeprowadzeniu głosowania.

W tej sytuacji ze środków kopalni zwrócono cenę nabycia modułów oraz coolerów.

Planowane połączenie we wtorek 19 listopada.

Pozostałe koszty podłączenia modułów (dodatkowe zasilanie i coolery + inne konieczne wydatki) zostaną przedstawione po uruchomieniu modułów.
Oferta nabycia udziałów w sprzęcie ASIC od KnCMiner (nr zamówienia #52).1. Przedmiotem oferty są udziały w mocy obliczeniowej koparki o wydajności co najmniej 350GH\s wyprodukowanej i dostarczonej przez KnCMiner w terminie wrzesień 2013.

2. Specyfikacja sprzętu wg producenta:
Minimum 350GH/s per device.
28nm standard cell ASIC Chips (which are being designed exclusively for KnCMiner by ORSoC).
An additional gain of 30% more hashing when the advanced algorithms provided by ORSoC are applied.
Water cooled setup.
Modular Design allowing for expansion at a later date.
Embeded Linux device to allow for standalone mining.
Shipment begins in September
This device will require an ATX power supply

3. Wartość całościowa przedsięwzięcia:
95BTC podzielone na 1,000 udziałów po 0.095BTC każdy oferujące udział w wysokości 0.1% w mocy obliczeniowej netto urządzenia tj. z pomniejszeniem kosztów operacyjnych oraz opłat za prąd.

4. Koszty operacyjne
4% mocy obliczeniowej (opłata hostingowa)
koszt zużycia prądu:
50PLN przez pierwsze sześć miesięcy funkcjonowania urządzenia lub do momentu wydobycia 95BTC stanowiące równowartość ROI (return on investment) w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Po tym okresie (albo osiągnięciu 100%ROI) koszt zużycia prądu będzie w całości ponoszony przez wszystkich udziałowców w równych częściach proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów wg specyfikacji dostarczającego hosting (HANTI). Będzie on odliczany od całości wydobytych BTC w tygodniu poprzedzającym dokonanie płatności za prąd wg średniego kursu BTC\PLN Bitcurrex za ostatnie 7 dni przed dokonaniem płatności. Ustalenia dotyczące rozliczenia prądu mogą zostać zmienione w drodze dalszych negocjacji składającego ofertę z udostępniającym hosting w celu doprecyzowania warunków jednakże nie mogą być zmienione na mniej korzystne dla nabywców udziałów niż to opisano powyżej.

Udzielający hosting będzie dokonywał rozliczeń uzyskanych BTC proporcjonalnie do udziałów w okresie tygodniowym na zasadach, które będą zbliżone do istniejących na rynku w miarę możliwości przy pomocy istniejących usług oferowanych przez poole.

5. Ubezpieczenie i prawo własności urządzenia.
Sprzęt KnCMiner będacy przedmiotem oferty przez czas trwania oferty stanowi własność składającego ofertę (L3SNY). Na składającym ofertę ciąży obwiązek dołożenia należytej staranności o ubezpieczenie sprzętu od wszelkich możliwych ryzyk (pożar, kradzież, utrata, nie dająca się usunąć awaria). Wybór i możliwości zawarcia odpowiedniej polisy zostaną przedstawione w późniejszym terminie w miarę zbliżania się daty dostarczenia sprzętu do miejsca udzielającego hosting. W razie wystąpienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie urządzenia i uprawniającego do wystąpienia z żądaniem odszkodowania od ubezpieczyciela w okresie trwania niniejszej oferty całość kwoty odszkodowania uzyskanej z polisy zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy udziałowców wg liczby udziałów. We wszelkich sprawach spornych z instytucjami lub urzędami osobą uprawnioną do składania oświadczeń i występowania przed właściwymi organami jest składający ofertę a zarazem właściciel urządzenia.
Składający ofertę wraz z dostarczającym hosting w razie wystąpienia przerw w pracy urządzenia z przyczyn technicznych zobowiązują się wspólnie dołożyć wszelkich starań aby w jak najszybszym terminie usunąć awarię we współpracy z dostawcą KnCMiner. Współpraca w tym zakresie pomiędzy składającym ofertę a udzielającym hosting może zostać określona w odrębnej umowie.

Wszelkie zmiany w zakresie zdolności obliczeniowej urządzenia i\lub
inne korzyści osiągnięte poprzez stosowne ulepszenia urządzenia lub infrastruktury przez producenta lub dostarczającego hosting a wpływające na jego użyteczność stają się bezwarunkowo korzyściami przypadającymi udziałowcom.

6. Udziały
Nabycie udziału w okresie trwania oferty jest nieodwołalne a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 1 udział wartości 0.095BTC uprawnia do prawa do 0.1% dywidendy netto tak jak to opisano w pkt 3.
Nabycie udziałów na zasadzie 'first in first served' aż do wyczerpana się wszystkich udziałów lub zamknięcia oferty wraz z upływem terminu określonego poniżej.

Udziały mogą być kupowane i sprzedawane dowolnie pomiędzy udziałowcami lub osobami trzecimi. Wszelkie zmiany w zakresie praw do udziałów powinny być zakomunikowane składającemu ofertę oraz udzielającemu hosting celem wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie cotygodniowych wypłat.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy stronami w szczególności wypłaty cotygodniowych dywidend są przeprowadzane w oparciu o BTC za wyjątkiem kosztów prądu.

7. Czas obowiązywania kontraktu w wyniku przyjęcia oferty.
Czas trwania niniejszego kontraktu wynosi 12 miesięcy liczone od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy urządzenia. Po tym okresie urządzenie zostanie sprzedane w drodze wyboru najlepszej oferty. Wszelkie korzyści wynikające ze sprzedaży zostaną rozdzielone pomiędzy udziałowcami proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów chyba, że udziałowcy postanowią inaczej poprzez podjęcie zwykłą większością głosów przy udziale minimum 40% głosujących na zasadzie i udział=1głos. Głosowanie i podjęcie stosownej uchwały zostanie przeprowadzone najpóźniej na 30 dni przed upływam okresu trwania oferty.

8. Zwrot pieniędzy w razie niedostarczenia sprzętu lub niedotrzymania terminu
W razie opóźnień lub braku możliwości dostarczenia sprzętu na wniosek większości udziałowców składający ofertę zwróci się do KnCMiner o zwrot zapłaconej ceny za urządzenie. Nabywcy udziałów przyjmują do wiadomości, że polityka dostawcy polega na możliwości żądania zwrotu przed dostarczeniem urzadzenia . W tym wypadku zwrotowi podlega jedynie zapłacona cena za urządzenie na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę i denominowana w USD. W razie potrzeby składający ofertę potwierdzi w osobnym oświadczeniu od dostawcy możliwosc zwrotu zapłaconej ceny w formie elektronicznej (e-mail od dostawcy).


9. Oferta jest otwarta do dnia 08 czerwca 2013 godz. 21.00 lub momentu nabycia 100% udziałów. Po zamknięciu oferty wszystkie nieobjęte udziały zostaną automatycznie pokryte przez składającego ofertę (L3SNY).

Do momentu zamkniecia oferty w tym miejscu będzie stale publikowana i uaktualniana lista udziałowców wraz z ilością udziałów pozostających do nabycia.

Składający ofertę zastrzega sobie prawo wprowadzania dalszych zmian i poprawek w ofercie według uwag i propozycji wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły dotyczące sposobów realizacji wpłat na udziały zostaną podane w dniu jutrzejszym 05\06\13 pomiędzy 20.00 a 21.00. Wystarczy że tu zajrzysz i bedziesz wiedział od jakiego momentu, na jaki adres będa wpłacane BTC . System będzie w zasadzie identyczny jak w przypadku ofery hantiego.

no i wisienka na torcie: jeśli KnCMiner to scam i wyłudzają od ludzi BTC\pieniądze to zwracam wszystkim niedoszłym udziałowcom różnicę w BTC pomiędzy 95BTC a ceną ASIC + VAT

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1780
Rejestracja: 3 kwietnia 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: Nuke » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:31

@l3sny
Czy będziesz stroną w transakcji (jesteś bezpośrednio zamieszany)?
Jedyna darmowa infolinia bitcoin

Mądrzy ludzie mówią, ponieważ mają coś do powiedzenia, głupi - ponieważ muszą coś powiedzieć.
Kup/sprzedaj Bitcoin przy pomocy localbitcoins
Proszę o zostawianie komentarzy.

Dyskutant
Awatar użytkownika
Posty: 152
Rejestracja: 30 kwietnia 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: tarquini » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:32

normalnie brzmi to jak premiera filmowa :)

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1780
Rejestracja: 3 kwietnia 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: Nuke » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:38

;]
Jedyna darmowa infolinia bitcoin

Mądrzy ludzie mówią, ponieważ mają coś do powiedzenia, głupi - ponieważ muszą coś powiedzieć.
Kup/sprzedaj Bitcoin przy pomocy localbitcoins
Proszę o zostawianie komentarzy.

Rozmowny
Posty: 57
Rejestracja: 3 lutego 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: FaRmFpGa » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:40

l3sny pisze:Witam
Na wskutek nagłych ale spodziewanych wydarzeń w tym miejscu jutro o godzinie 16.00 zostanie przedstawiona nowa oferta na sprzęt ASIC w formie pre-orderu z dostawą za 100 dni. Sprzedaż w formie udziałów dla wszystkich zainteresowanych.
Pozdrawiam
Z dostawą sprzętu czy za 100 dni zostaną naliczane udziały?

Rozmowny
Posty: 63
Rejestracja: 28 września 2012
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: Worn » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:47

@l3sny

Za twoim optymizmem idę w ciemno! wszak jak by było więcej takich to dawno bym był bogaty :twisted: /

No teraz będziemy mieli wysyp group order buy taka moda :lol:

Orator
Posty: 833
Rejestracja: 3 marca 2012
Reputacja: 149
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: Bult » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:55

Wlasnie nie zabardzo czaje czemu zapowiedz czegoś co ma być jutro. Nie lepiej jutro posta napisac co i jak ?
Oprogramowanie do miningu CryptoMine.pl - Zapraszam

Wygadany
Posty: 571
Rejestracja: 24 marca 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: deathmul » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 21:55

Dostawa za 100 dni - to brzmi jak nowe chipy od BFL - można je zamawiać od wczoraj.

Gaduła
Posty: 387
Rejestracja: 7 marca 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: green3d » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 22:11

deathmul pisze:można je zamawiać od wczoraj.
Naturalnie bo jutro będzie można nabyć upgrade w "promocyjnej" cenie ;-)

Wygadany
Posty: 571
Rejestracja: 24 marca 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: deathmul » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 22:18

W każdym razem czekamy z niecierpliwością na wieści od l3sny ;)

Rozmowny
Posty: 63
Rejestracja: 28 września 2012
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: Worn » poniedziałek, 3 czerwca 2013, 22:20

No osobiście wygrywa dzisiaj to no ale czekam na nowe oferty :)

Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 30 maja 2013
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: kr1zr » wtorek, 4 czerwca 2013, 02:54

Worn pisze:No osobiście wygrywa dzisiaj to no ale czekam na nowe oferty :)
O proszę, kolejny ciekawy scam. Robi się wesoło.

Czekam również na ofertę :).

zrn
Dyskutant
Posty: 176
Rejestracja: 20 września 2012
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: zrn » wtorek, 4 czerwca 2013, 09:53


Orator
Posty: 904
Rejestracja: 5 czerwca 2011
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: Hiera » wtorek, 4 czerwca 2013, 09:59

Proszę powstrzymać się od zbędnych komentarzy, bo tylko zaśmiecamy temat. Wszyscy czekamy na to jaką petardę odpali L3sny

EDIT:Oczywiście, że L3sny
1LHw7TXrXpX9RbgyJnSUaAJqKGkeMnfr1h

SMOL ALLEGRO ||+18 za BITCOIN^^
TORBY BITCOIN - ECO !

Bardzo Zły Moderator
Awatar użytkownika
Posty: 14030
Rejestracja: 16 kwietnia 2012
Reputacja: 2467
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC
Lokalizacja: Polska/Wwa/GW

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: rav3n_pl » wtorek, 4 czerwca 2013, 10:37

L3sny zamawia garść czipów i będzie lutował ;]
Może sam sprzęt też będzie do kupienia? Nie tylko udziały?
BTW może kwestię udziałów prowadzić przez https://cryptostocks.com/ ?
Łatwa wypłata dywidend, wszystko widoczne, można handlować udziałami...
Piffko: PLC/BTC 1Rav3nkMayCijuhzcYemMiPYsvcaiwHni
Trochę o P2pool; C#: RPC CoinControl, BIP39 Mnemonic z talii kart
Bitcoin Core 0.21.0
YT: Rafał prostuje Bitcoina, PDFy: https://bit.ly/rafal-prezentacje

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6470
Rejestracja: 15 czerwca 2011
Reputacja: 635
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >>>>>Nowa oferta ASIC<<<<

Postautor: l3sny » wtorek, 4 czerwca 2013, 13:56

kr1zr pisze:
Worn pisze:No osobiście wygrywa dzisiaj to no ale czekam na nowe oferty :)
O proszę, kolejny ciekawy scam. Robi się wesoło.

Czekam również na ofertę :).
Nic z tych rzeczy ;)

Cryoniks może być scamem ale nie musi. Nie mam zdania w tej kwestii szczerze mówiąc. WIęcej tu:
http://btcbible.com/crypteks-kickstarte ... e-ignored/

Wygląda na ofertę, która ściśle wiąże nabywców z firmą. Cholera wie jakie jakie licho tam siedzi. Może przy podłączaniu sprzętu do ich systemów padnie zapytanie o jurysdykcję podatkową albo będą naliczać różne dziwne opłaty itp.
Szlifuję projekt oferty póki co.

Dyskutant
Posty: 251
Rejestracja: 29 czerwca 2011
Reputacja: 1
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >> oferta ASIC 350gh <<

Postautor: H][0|3 » wtorek, 4 czerwca 2013, 16:09

nice and easy
Pytanie brzmi, dlaczego sprzęt sprzedacie a nie bedziecie kopac dalej ??

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6470
Rejestracja: 15 czerwca 2011
Reputacja: 635
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >> oferta ASIC 350gh <<

Postautor: l3sny » wtorek, 4 czerwca 2013, 16:09

Oferta juz jest. Sprzęt od KnCMiner. Rozmawiałem wczoraj telefonicznie z jednym z inżynierów niejakim Samem. Zarzekał się, że dostarczą sprzęt terminowo bez opóźnień. Zamówienie nr 52 a jest ich z tego co sprawdzałem ponad 600. Wydajność może być nawet wyższa niż 350GH i raczej na pewno będzie. Tak więc sprzęcicho jakies 20 razy wydajniejsze od blade a cenowo droższe o niecałe 100% z dostawą za 100 dni.

Hosting: hanti. Opłata 4% po mozolnych negocjacjach. Prąd: ryczałt 50PLN za pierwsze 6 miesięcy lub do momentu osiągnięcia ROI. Po 12 miesiącach opcja sprzedaży sprzętu z wolnej ręki. Ubezpieczenie i inne koszty wliczone w cenę.

Moja rola to doprowadzenie przedsięwzięcia do szczęśliwego finału, kontakt z KnCMiner i zarządzanie projektem.

Bedę odpowiadał na wszelkie pytania i uwagi w tym wątku minimum 2 razy dziennie.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6470
Rejestracja: 15 czerwca 2011
Reputacja: 635
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >> oferta ASIC 350gh <<

Postautor: l3sny » wtorek, 4 czerwca 2013, 16:13

H][0|3 pisze:nice and easy
Pytanie brzmi, dlaczego sprzęt sprzedacie a nie bedziecie kopac dalej ??
Możecie kopać jak chcecie. To wy udziałowcy decydujecie. Co może być za rok nie wiemy. Jesli wola większości będzie żeby zatrzymać sprzet to ja nie widzę żadnych przeszkód. Pytanie tylko czy to bedzie sie opłacało, wydatki, prąd, ubezpieczenie. NIe można wykluczyć, że sprzęt lepiej będzie komuś sprzedać za dobra cenę. Dlatego od razu jest to zawarowane w kontrakcie, zeby wszyscy wiedzieli, ze stoją przed taką decyzją.

Weteran
Posty: 1415
Rejestracja: 26 sierpnia 2011
Reputacja: 88
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: >> oferta ASIC 350gh <<

Postautor: grzem » wtorek, 4 czerwca 2013, 16:26

Znaczy wartość BLOCK ERUPTERA spada we wrześniu do około 0,1 BTC, jeśli to wypali.
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości jak zamierzałem się wywiązać z:
http://forum.bitcoin.pl/virtual-erupter-t6564.html
Zapraszam na https://cryptox.pl

Wróć do „Udziały”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość