KAS żąda baz danych transakcji

Regulamin forum
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
Początkujący
Posty: 154
Rejestracja: 16 lipca 2017
Reputacja: 53
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: prosto988 » czwartek, 29 marca 2018, 16:15

W kwietniu na BB ma być tryb pro z dźwignią. Przecież KNF jakby zobaczył lewar na krypto na polskiej giełdzie to by się zesrał ze strachu. Dlatego szczerze wątpię w to abyśmy zobaczyli bitbay z lewarem jako spółkę zarejestrowaną w polsce. Jeśli mam rację to co wtedy z danymi klientów giełdy. Myślę, że w kwietniu nie będziemy się nudzić bo coś pewnie będzie się działo;)

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 31 grudnia 2017
Reputacja: 93
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: _chybaty » czwartek, 29 marca 2018, 16:17

prosto988 pisze:W kwietniu na BB ma być tryb pro z dźwignią. Przecież KNF jakby zobaczył lewar na krypto na polskiej giełdzie to by się zesrał ze strachu. Dlatego szczerze wątpię w to abyśmy zobaczyli bitbay z lewarem jako spółkę zarejestrowaną w polsce. Jeśli mam rację to co wtedy z danymi klientów giełdy. Myślę, że w kwietniu nie będziemy się nudzić bo coś pewnie będzie się działo;)
Bb ucieknie z kraju na bank imo ale niestety do teraz byl jako krajowa spolka wiec wszystko wyślą. Serio to jest chore zamiast usiąść nad regulacjami to od dupy strony z tematem leca. Nikt w tym kraju nie bedzie chcial mieszkac.

Początkujący
Posty: 69
Rejestracja: 31 grudnia 2017
Reputacja: 7
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: beter2 » czwartek, 29 marca 2018, 16:18

Pamiętam jak toczyły się sprawy w Sądach o granie w zakłdach bukmacherskich i Sądy orzekały, że to na organach spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich dowodów na obciążenie danego gracza i wtedy po prostu te organy nie miały nic od zagranicznych firm, kiedy, z jakiego IP, jak obstawiał dany gracz. Owszem sytuacja jest nieporównywalna bo firmy bez licencji nie mogły działać na terenie PL i jak złapali jakiegoś gracza to wtedy chcieli go za wszelką cenę udupić aby poniósł karę i zapłacił grzywnę.

Tutaj jest inaczej, prawnie giełdy krypto są dozwolone bo wtedy skarbówka nie ściągałaby pieniędzy z czegoś co jest nielegalne, chodzi i o to, że:
- giełda ma podać na tacy wszystko co ma a na końcu Urzędy Skarbowe tylko powysyłają pisma do odpowiednich osób i będzie trwało postępowania - kto zapłacił podatek, kto ukrył, kto nie wiedział, czy ktoś się przyzna, czy ktoś się zgodzi na grzywnę, czy ktoś będzie chciał w sądzie dochodzić prawdy bo się nie zgodzi, że ma zapłacić za to i za to - tego już nie wie nikt
- przy okazji będą dochodzenia jak ktoś przelewał krypto na inny adres czyli gdzie przelewał, za co i po co no i dojdą w ten sposób do zagranicznych kont giełdowych ale tu już będą mieli trudniej bo będą musieli od nich uzyskać info o graczu, transakcjach - no chyba, że ktoś wypłacał bezpośrednio na konto

gorsze sprawa jest taka, że ostatnie interpelacje wskazują na to, że od każdej wymiany US wołać będzie podatek chyba PCC 1%? no ale jak ktoś wymieni 1000 zł na równowartość BTC i ta wartość się nie zmieni - jeszcze trzeba prowizję zapłacić giełdzie od wymiany to jakim cudem ma płacić podatek? to samo jest przy wymianie PLN na USD w kantorze

bo w sumie wysyłając BTC na inny adres portfela co ma się powiedzieć mając tylko zlepek liter i cyfr typu: 14AxQLd4mQ6BAAM4dVRp8iEEYDeds338b

Orator
Awatar użytkownika
Posty: 811
Rejestracja: 29 maja 2016
Reputacja: 821
Reputacja postu: 
2
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: Bagder » czwartek, 29 marca 2018, 16:18

domator pisze: Obrazek
Obrazek
zrodlo: FB
Pod względem prawnym - postanowienie jest wprost sprzeczne z przepisami, choćby w uzasadnieniu czytamy,, że dane są na potrzeby czynności analitycznych itd.
Spoiler:
Art. 45. 1. Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 8, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych, oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), a także występować do tych podmiotów o udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.
Niestety art 45 ust. 1 obejmuje zbieranie i wykorzystywanie informacji w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 8 ustawy.
Spoiler:
Art. 2. 1. Do zadań KAS należy:
1) realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
2) realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
3) realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
4) obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;
5) zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;
6) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
7) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;
8) wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia;
9) kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS;
10) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
11) przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
12) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
12a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.1)), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej oraz nadzór nad wykonywaniem przez izbę rozliczeniową w rozumieniu art. 119zg pkt 3 Ordynacji podatkowej obowiązków, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej;
13) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców;
14) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;
15) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
16) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w:
a) art. 228–231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
b) art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy,
c) art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo
funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem
– oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców;
16a) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138);
16a) ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 13–16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 oraz z 2018 r. poz. 201), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym”;
17) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
18) wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków polityki handlowej;
19) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
20) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi;
21) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
Prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka objęte jest pkt. 10 - a więc nie mieści się w zakresie możliwości żądania z art. 45. Tym samym postanowienie nadaje się do zaskarżenia z powodu przekroczenia kompetencji organu.
Sic semper evello mortem tyrannis

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3226
Rejestracja: 27 maja 2017
Reputacja: 1589
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: Dovakhiin » czwartek, 29 marca 2018, 16:26

Wychodzi na to, ze jedno pismo i skarbowka ma wszystkie dane wszystkich uzytkownikow... JEDNO PISMO... szukaja pana Nowaka a rykoszetem dostaje Kowalski czy inny Iksiński....
Jedno pismo a kilka tysiecy polakow na celowniku i weryfikacji... zupelnie bez podstaw prawnych :) nie moze byc kontroli podmiotowej liczonej w tysiacach... ona zawsze jest indywidualna i trzeba miec przeslanki ku temu a nie podejrzenie ze X k polakow oszukuje skarbowke xD patologia

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2445
Rejestracja: 26 września 2017
Reputacja: 904
Reputacja postu: 
2
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: KryptoBanita » czwartek, 29 marca 2018, 16:31

Dovakhiin pisze: a nie podejrzenie ze X k polakow oszukuje skarbowke xD patologia
Jeżeli nic na Ciebie nie mamy, to nie znaczy, że jesteś niewinny - to znaczy, że moi ludzie źle pracują :mrgreen:

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6393
Rejestracja: 15 czerwca 2011
Reputacja: 527
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: l3sny » czwartek, 29 marca 2018, 16:41

chyba tylko będą udostępniać dane pojedynczych osób na wniosek organu a nie całą baze danych swoich klientów.

Dyskutant
Awatar użytkownika
Posty: 279
Rejestracja: 1 lipca 2014
Reputacja: 39
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: RafaelGrey » czwartek, 29 marca 2018, 16:44

@l3sny skąd taki wniosek? Spójrz na treść pisma. 'Dawać nam wszystko' ;)

Początkujący
Posty: 69
Rejestracja: 31 grudnia 2017
Reputacja: 7
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: beter2 » czwartek, 29 marca 2018, 16:47

l3sny pisze: chyba tylko będą udostępniać dane pojedynczych osób na wniosek organu a nie całą baze danych swoich klientów.
KAS chce całą ich bazę czyli wszystkich, co innego jakby się zgłosił ktoś do US, że podatek chce zapłacić albo kogoś złapią z wysokimi wpływami na konto i powie, że to z krypto to OK wtedy występują do giełdy ale tylko o tego klienta a nie o całą bazę, tak jak pisałem idą na łatwiznę, mając całą bazę łatwiej będzie namierzyć klientów i wysyłać pisma z wezwaniami na przesłuchania i później płacenie zaległych podatków, grzywien

Weteran
Posty: 1062
Rejestracja: 17 listopada 2017
Reputacja: 102
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: japu » czwartek, 29 marca 2018, 16:50

Troche to zakrawa na totalitarny fiskalizm ale z drugiej strony bylo do przewidzenia. Inna sprawa, ze troche trzeba nie miec wyobrazni, jesli sie myslalo, ze na krypto to eldorado bezpodatkowe bedzie. No way, za duza skala. Zapewne MF rowniez chce wiedziec jaka skala. Ciekawi mnie natomiast ogloszenie tego "oswiadczenia/komunikatu" - co by to mialo niby byc? Takie oswiadczenie/komunikat ma moc prawna jakas?

Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 29 marca 2018
Reputacja: 2
Reputacja postu: 
2
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: JanekCool » czwartek, 29 marca 2018, 17:05

Raczej nikogo nie powinno dziwic zachowanie rzadu. Juz od wieelu lat dzialaja wylacznie na szkode obywateli. Smiem twierdzic ze te absurdy sa tworzone specjalnie bo maja w tym swoj cel i wbrew tego co widzimy, sadze ze oni dobrze sobie zdaja sprawe z tego.

Polityka bardzo ladnie dzieli Polakow wiec nie ma co oczekiwac na lepsze. Jezeli ktos chce zmian za swojego i dzieci zycia to trzeba szukac alternatywy w cywilizowanym kraju bo w Polsce jak w lesie. Wielu rodakow probuje cos osiagnac i zmienic na lepsze ale rzadzacy sukcesywnie podcinaja im skrzydla w kazdej dziedzinie.

Slowa testovirona, wybitnego filnatropa nabieraja nowego sensu.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6393
Rejestracja: 15 czerwca 2011
Reputacja: 527
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: l3sny » czwartek, 29 marca 2018, 17:11

RafaelGrey pisze: @l3sny skąd taki wniosek? Spójrz na treść pisma. 'Dawać nam wszystko' ;)
Ale nie ma tak. Musza wkazać o którego obywatela im chodzi, chyba nikt im nie wyda całej bazy danych na piękne oczy.

Weteran
Posty: 1512
Rejestracja: 3 grudnia 2017
Reputacja: 230
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: redlumek » czwartek, 29 marca 2018, 17:15

Na piękne oczy nie. Po to stworzyli nowe prawo aby policja skarbowa mogła wszystko.

Początkujący
Posty: 69
Rejestracja: 31 grudnia 2017
Reputacja: 7
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: beter2 » czwartek, 29 marca 2018, 17:16

Co to znaczy, że nie ma tak? Chcą bazy danych i listę klientów, będą sprawdzać i tyle, giełdy pewni im to podeślą i KAS będzie później działał z każdym pojedynczo.

Weteran
Posty: 1177
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 496
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: kajetan » czwartek, 29 marca 2018, 17:16

l3sny pisze:
RafaelGrey pisze: @l3sny skąd taki wniosek? Spójrz na treść pisma. 'Dawać nam wszystko' ;)
Ale nie ma tak. Musza wkazać o którego obywatela im chodzi, chyba nikt im nie wyda całej bazy danych na piękne oczy.
Oj chyba nie znasz realiów podatkowych tego kraju. Oczywiście że da, albo lotna bojówka UKS sama sobie weźmie, razem z serwerami. Na czas kontroli giełdy, oczywiście. :-)

Początkujący
Posty: 42
Rejestracja: 13 maja 2017
Reputacja: 13
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: Lokales » czwartek, 29 marca 2018, 17:17

japu pisze: ... Ciekawi mnie natomiast ogloszenie tego "oswiadczenia/komunikatu" - co by to mialo niby byc? Takie oswiadczenie/komunikat ma moc prawna jakas?
To nie komunikat, tylko postanowienie, pewnie doręczone spółce poleconym za potw. odbioru. Opublikował je Sławomir Mentzen na fb.

Początkujący
Posty: 382
Rejestracja: 11 stycznia 2018
Reputacja: 99
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: Sokon » czwartek, 29 marca 2018, 17:21

No dobra - panikujecie, straszycie się, mówicie jakby już Was KAS zaczął karać. Ale czy KTOKOLWIEK z Was drodzy koledzy sprawdził czym jest KAS, po co został stworzony i jakie ma wytyczne ??

Admin
Awatar użytkownika
Posty: 9670
Rejestracja: 13 sierpnia 2011
Reputacja: 2545
Reputacja postu: 
12
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: Bitmar » czwartek, 29 marca 2018, 17:21

japu pisze: . Inna sprawa, ze troche trzeba nie miec wyobrazni, jesli sie myslalo, ze na krypto to eldorado bezpodatkowe bedzie.
Widzę, że nie rozumiesz problemu. 99% dyskusji na forum nie jest o tym czy, ale jak płacić podatki i to jest właśnie największy problem. Ludzie chcą płacić, spójrz ile jest wątków i postów o tym jak dobrze to zrobić. Bitcoin jest traktowany jak prawo majątkowe więc o ile sama pojedyncza sprzedaż nie robi problemów to w przypadku krypto jest tyle rożnych niuansów i możliwości, że rozliczenie pozostaje kwestią domysłów i różnych interpretacji. Obecne prawo nie jest do krypto dostosowane a akurat w tym przypadku powinno być. Prawidłową kolejnością powinna być zatem regulacja prawna oraz przejrzyste wytyczne a potem walka z tymi co podatków unikają. W tej chwili wygląda to jak wypuszczenie wilków na stado zagubionych owieczek błąkających się po lesie.

Początkujący
Posty: 586
Rejestracja: 31 grudnia 2017
Reputacja: 93
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: _chybaty » czwartek, 29 marca 2018, 17:25

Bitmar pisze:
japu pisze: . Inna sprawa, ze troche trzeba nie miec wyobrazni, jesli sie myslalo, ze na krypto to eldorado bezpodatkowe bedzie.
Widzę, że nie rozumiesz problemu. 99% dyskusji na forum nie jest o tym czy ale jak płacić podatki i to jest właśnie największy problem. Ludzie chcą płacić, ale spójrz ile jest wątków i postów o tym jak dobrze to zrobić. Bitcoin jest traktowany jak prawo majątkowe więc o ile sama pojedyncza sprzedaż nie robi problemów to w przypadku krypto jest tyle rożnych niuansów i możliwości, że rozliczenie pozostaje kwestią domysłów i różnych interpretacji. Obecne prawo nie jest do krypto dostosowane a akurat w tym przypadku powinno być. Prawidłową kolejnością powinna być zatem regulacja prawna oraz przejrzyste wytyczne a potem walka z tymi co podatków unikają. W tej chwili wygląda to jak wypuszczenie wilków na stado zagubionych owieczek błąkających się po lesie.
Tak wyglada nasza wladza. Dojebac bezbronnego. Panie prezesie jest taka innowacyjna branża - świetnie dopierdolcie ją.

Chyba ze wyjdzie RydzykCOIN to wtedy i regulacje sie znajda.

Weteran
Posty: 1177
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 496
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

KAS żąda baz danych transakcji

Postautor: kajetan » czwartek, 29 marca 2018, 17:26

Sokon pisze: No dobra - panikujecie, straszycie się, mówicie jakby już Was KAS zaczął karać. Ale czy KTOKOLWIEK z Was drodzy koledzy sprawdził czym jest KAS, po co został stworzony i jakie ma wytyczne ??
Strzelanie do podatników?
https://www.pb.pl/fiskus-kupuje-strzelby-797263

Opodatkowanie inwalidy za niezłożenie papierka o którym nie został poinformowany?
https://www.money.pl/podatki/wiadomosci ... 01764.html

Nie wiem, pewnie w oficjalnych wytycznych jest kilka górnolotnych frazesów.

Wróć do „Kwestie prawne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość